Maleri

Maleriene er malt med olje eller akrylmaling. Oljemaleri er en kunstart som krever ordentlig kunnskap om forskjellige oljetyper, pigmenter og underlaget det skal males på. Oljemaling består av finmalte pigmenter som blir blandet sammen med olje. Oljen kan komme fra valnøtter eller valmuefrøolje. 

Et oljemaleri er often en tidkrevende prosess fordi kunstneren maler i flere lag og må vente på at hvert lag tørker.
I motsetning til oljemaling er akrylmaling hurtigtørkende som gjør at du kan male over eller ta på maleriet etter veldig kort tid. Akryl består av pigmenter og et bindemiddel av mikroskopiske akrylharpikspartikler i vann. Våre kunstnere maler både med olje og akryl.

 Maleriene males på lerret og det er derfor ikke nødvendig med ramme rundt kunstverket du kjøper her.

Tegning

Tegnekunst eller tegning er en type billedkunst der bildet lages ved frihåndstegning. Redskapene kan enten være blyant, kull, tusj eller pastell. I tegnekunsten er former og flater som er fremstilt ved hjelp av linjer, punkter og flater viktigere enn farger og tredimensjonal former. Ved denne teknikken er ofte linjen det dominerende elementet. I maleri og skulptur er det motsatt, der er det fargenes sammensetning, masse og tredimensjonale former, som har mest å si.

Man tegner på papir og det er derfor nødvendig med en ramme til bildet. Vi anbefaler at du spør kunstneren om hvilken ramme som burde benyttes. Han/hun kan i noen tilfeller levere kunstverket med ramme hvis du ønsker det.

Akvarell

Akvarellmaling eller vannmaling på folkemunne, er en vannbasert maling og er en av de eldste malingsteknikkene. Vann er det viktigste tynne- og rensemiddelet. Fargene er kjennetegnet ved at de er transparente og blander seg lett med hverandre. Man kan male “tørt” med klare enkeltfarger, eller “vått i vått” der fargene flyter over i hverandre.

Akvarell kan både males på lerret og papir. Brukes papir anbefaler vi du spør kunstneren om hvilken ramme som burde benyttes. Han/hun kan i noen tilfeller levere kunstverket med ramme hvis du ønsker det.

 

Hvordan henge opp kunstverk?

Når du henger opp bilder er det noen punkter det er greit å huske på:

  • Den ideelle høyden på kunstverket vil være når du ser på midten i bildet.
  • Om flere bilder henger ved siden av hverandre bør enten overkanten eller underkanten av bildene danne en rett linje (tilfeldig oppheng forvirrer og gjør hele rommet urolig).
  • Pass på at avstanden mellom bildene gir nok luft men ikke så mye at de oppfattes som spredte flekker på veggen.
  • Når man henger bilder over hverandre bør det letteste bildet stå over det tyngste, (eksempelvis en grafikk med få farger bør henge over et maleri) og et lite bilde over et stort.
  • Skal mange bilder henges opp kan du forme dem som en ramme.